HİZMETLERİMİZ

Flora Pet Veteriner Kliniği

Kağıthane'nin Veteriner Kliniği

 • Kuşun Ağırlığı: Kuş sol elle avuç içine alınarak ve fazla sıkılmadan göğüs kaslarının ( pectoral Kaslar) ve sternumun ( göğüs kafesi) durumuna bakılır. Kaslarda bir zayıflama incelme var mı? Sternum kemiği dışarı doğru fazla çıkmış mı? Kuşun ilk alındığındaki ağırlığı ile bir süre geçtiktikten sonraki ağırlığı arasında far var mı? Azalma var ise enfeksiyöz, stres ya da beslenmeye bağlı bir durum olabilir.

 • Baş bölgesinin muayenesi: Bu bölgede der, tüyler, gözler, burun delikleri, gaga, ağız ve kulaklar dikkatlice incelenir.
  1. Baş derisinde bir anormallik var mı? Deride kepeklenme, kalınlaşmalar, dökülmeler, lezyonlar, tüylerinde dökülmeler ve diğer gözlemlenecek bozukluklar var mı? Başını sağa ve sola kolayca çevirebiliyor mu? Başta bir titreme, sağa, sola ve yukarı doğru bir bükülme var mı?
  2. Gözler normal mı? Bakışları canlı ve etrafı ile ilgileniyor mu? El ile yem verildiğinde uzanıp alıyor mu yoksa ilgisiz mi? Sağ göz ile sol göz arasında görme bakımından bir fark ya da körlük var mı? Gözlerde sulanma konjuktivitis, göz yaşı akması, göz kapaklarında yangısal şişme (blefaritis), katarakt ve gözlerde tam ya da yarı kapanma, çapaklanma var mı? Gözlerin dışarı doğru çıkma (ekzoftalmus) durumu var mı?
  3. Kulaklar (Sağ ve Sol) otoskopla ( Kulak muayenesinde kullanılan bir alet) iyice muayene edilir. Sese karşı reaksiyonu nedir ve kulaklarda duyma bozukluğu var mıdır?
  4. Burun deliklerinden bir akıntı geliyrmu? Soluk alıp verme de hırıltı duyuluyor mu, soluk alıp vermede zorlanma oluyor mu? Burun deliklerinin açık ve kapalı oluşu, deliklere bir damla serum fizyolojik tuzlu su damlatılarak kontrol edilebilir. Ancak heriki burun deliğine damlatılmamalıdır.
  5. Gagasında çarpıklık, kırılma, alt veya üst gagasında fazla uzama ve eğrilik var mı? Açık veya kapalı mı duruyor? Kabuklu tohumların kabuğunu gagasıyla çıkarabiliyor mu?
  6. Ağız kenarlarının içinde, orofarinkste ve dilde yaralar var Mı? Kendisine bir şey uzatıldığı zaman ağzını açabiliyor mu? (Tam veya yarı açma) yoksa açamıyor mu?Kuş ağzını açamıyorsa bir tahta spatül yardımı ile ağzı açılarak ağız içi iyice muayaene edilir. Ağız içerisinde kızarıklık, şişkinlik veya lezyonların varlığı araştırılır.

 • Vücut yüzeyinin muayenesi: Bu muayenede tüyler, deri, kuyruk ve kanatlar dikkatlice incelenir ve dış parazitlerin varlığı ( Bit, pire, kene ve uyuz)araştırılır.
  1. Kuş sol ele alındıktan sonra karnına üflenerek tüyler aralanır derisinin rengine bakılır. Normal ve sağlıklı bir kuşun derisi açık sarı ve beyazdır. Hastalıklı bir kuşun derisi ise mor ve kırmızıdır.
  2. Vücut tüylerinde renk değişikliği, tüy dökme dönemi dışında tüylerde dökülmeler var mı?Kuşun tüylerinde bir kabarma var mı? Kuş gagasıyla tüylerini koparma alışkanlığına sahip mi?
  3. Kanatlarında bir veya ikisinde düşme veya sarkma, simetrisinde bozukluklar veya kanatlar vücuda tam yapışmıyor mu, bir açıklık kalıyor mu? Kanat tüylerin yapısında renginde bir değişiklik tüylerde dökülmeler var mı?Kanat kemiklerinde kırık çıkı var mı? Parazitler var mı?
  4. Kuyruk tüylerinde bir dökülme, kırılma ve sayıca azalma var mı?

 • Bacakların muayenesi: Bu muayenede bacaklaar, eklemler, parmaklar ve tırnaklar dikkatlice incelenir.
  1. Bacak kemiklerinde ve eklemlerde deformasyon var mı, kemiklerde kırık/çıkık, eklemlerde duyarlılık, ağrı ve şişlik var mı, bacaklarda eğrilik ve kepeklenme ( pullanma) var mı?
  2. Parmaklarda anormallik var mı, içe büküklük, kemiklerde kırıklık var mı? Parmaklarla tünekleri tam kavrayabiliyor mu? Parmaklarını herhangi bir maddeyi tutmak için kullanabiliyor mu? Parmak aralıkları kirli veya temiz mi?
  3. Tırnakları sağlam mı, kırıklıklar, bükülmeler ve uzamalar var mı?
  4. Kuşların tırnaklarında büyümelerine paralel olarak, aynı gagaları gibi, aşırı bir uzama var mı? Böyle uzamış tırnaklar kuşların tüneklerde rahat etmelerine, bir yere tutunmalarına mani olabileceği gibi bazen de kendilerinin yaralanmalarına yol açabilirler. Bu nedenle tırnakların usulüne uygun olarak kesilmeleri hijyen ve sağlık açısından önemlidir.

 • Kloaka ve Vent’in muayenesi: Vent (anüs) etrafında ve tüyler de gaita ile kirlenme var mı? Kloaka mukozasında bir renk değişikliği bulunuyor mu? Diğer gözlenebilecek bozukluklar ( kloakal prolapsus vs) dikkate alınarak genel değerlendirmede kullanılırlar.

 • Kuşun genel durumu: Kuş etrafı ile ilgileniyor mu, hareket ediyor mu, durgun mu tüylerde bir kabarma var mı, iştahsız mı, kaşınma var mı? Yorgun ve bitkin bir hali, ses kısıklığı, ötmede ve konuşmada isteksizlik, azalma var mı? Kuş tüneklere kolayca çıkabiliyor mu, bir zorlanma olabiliyor mu? Bu muayenelere paralel olarak, kuş kafesinin ,kafesin bulunduğu odanın, oda içindekilkerin, ev halkını ve bakıcısının durumları ve diğer stres yaratabilecek faktörler, bakım ve beslenme durumları da ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülen noktalar konusunda düzeltmeler yapılır ve kuş sahibine aydınlatıcı bilgiler verilir. Ayrıca, kuşların tünemeleri, uyuklamaları, banyoları, oynamaları ve kafes içindeki hareketleri, tüneklerde zamanınınçoğunu geçiriyor mu oyuncaklarıyla oynuyor mu, uyuklama için, tünekleri mi yoksa kafesin tabanını mı tercih ediyor.  Kafese konulan banyolukta yıkanıyor muveya ilgisiz mi, kafes içindeki hareketleri normal mi, anormal mi, bu hareketler yavaş mı veya canlı mı gibi durumlar dikkate alınması gerekli hususlar üzerinde gözlemler yapılarak gerekli bilgiler elde edilir.

Kağıthane veteriner – Talatpaşa veteriner – Bizim evler veteriner  – Kağıthane veterinerleri-Talatpaşa veterinerleri – Köpek maması kağıthane – Kedi maması kağıthane – Kuş yemi kağıthane – Köpek maması talatpaşa – Kedi maması talatpaşa – Kuş yemi talatpaşa – Pet malzemeleri bahçeşehir talatpaşa – Kağıthane kedi kumu – Kağıthane veteriner – Kağıthane veterinerleri – Kağıthane kedi maması – Kedi mamaları – Köpek mamaları – Köpek maması – Kedi maması – Pet malzemesi – Kağıthane veteriner hekim – Kağıthane veteriner hekimleri Kağıthane veteriner hekimleri – Kağıthane veteriner hekimleri – Kağıthane veterinerleri – Kağıthane veterinerleri – Talatpaşa veterinerleri – Kağıthane veteriner– Kağıthane veteriner – Talatpaşa veteriner – Veteriner Kağıthane – Veteriner Şişli